Logo

Inspectie oordeel: GOED

Het oordeel van de inspectie op basis van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen dat in 2023 is uitgevoerd is: GOED.

Lees hier het volledige inspectierapport.

Verantwoording

Geïnteresseerd in onze jaarstukken?

Lees verder